GREMI CRM – CURSO AUTOMATIZACIÓN PROGRAMABLE

/, Tecnología/GREMI CRM – CURSO AUTOMATIZACIÓN PROGRAMABLE

AUTOMATITZACIÓ PROGRAMABLE I
L’automatització com a eina de treball per a tots els camps d’aplicacions

Objectius generals:
– Programar i realitzar el manteniment d’un autòmat programable.
– Conèixer els conceptes fonamentals en l’automatisme, de l’estructura de l’autòmat i el seu funcionament.
– Inspecció d’autòmats, diagnòstic i reparació de les avaries.

Continguts:
15 Horas
1. Transició de la lògica cablejada a la lògica programada
2. Parts i funcionament d’un autòmat programable
3. Conèixer l’estructura bàsica, els components i el funcionament d’un autòmat programable.
4. Sensors i captadors (CARLO GAVAZZI).
5. Connexió entrades i sortides, digitals i analògiques autòmats programables
45 Horas
6. Conceptes de programació
7. Escriptura d’un programa
8. Introducció a l’ eina de programació (PLC-logic).
9. Formes de representació d’un programa.
10. Estructura del programa.
11. Objectes de programació.
12. Operacions bàsiques.
13. Direccionament.
14. Instruccions bàsiques.
15. Instruccions d’ enclavament.
16. Seqüència d’operacions i control del temps.
17. Comptadors.
18. Instruccions comparació.
19. Sistemes comunicacions.
20. Pantalles de visualització i servidors WEB.

Cartell_CURS_AC

Annex1_sollicitud_cursos_Subvencionats

AUTOMATITZACIO PROGRAMABLE Cartell

By |2021-01-11T09:14:13+00:00enero 11th, 2021|Eventos, Tecnología|